Novi Zavjet

Otkrivenje 17:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Složit će se da njoj predaju svoju silu i vlast.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 17

Prikaz Otkrivenje 17:13 u kontekstu