Novi Zavjet

Otkrivenje 17:12 Knjiga O Kristu (CKK)

Deset rogova deset su kraljeva koji još nisu došli na vlast. Oni će doći na vlast i samo nakratko vladati skupa sa Zvijeri.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 17

Prikaz Otkrivenje 17:12 u kontekstu