Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Novi Zavjet

Otkrivenje 14 Knjiga O Kristu (CKK)

Janje i 144 000

1. Ugledam zatim Jaganjca kako stoji na gori Sionu i s njim sto četrdeset četiri tisuće koji na čelima imaju napisano njegovo ime i ime njegova Oca.

2. Začujem s neba zvuk poput huke velikog vodopada i tutnjavu silna groma, sličnu svirki mnoštva citara.

3. Pjevali su novu pjesmu pred Božjim prijestoljem, pred četirima bićima i pred starješinama. Nitko nije mogao naučiti tu pjesmu osim tih sto četrdeset četiri tisuće otkupljenih sa Zemlje.

4. Oni su čisti jer se nisu okaljali sa ženama. Prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao posvećeni Bogu i Jaganjcu.

5. Preko njihovih usta nije prešla laž. Besprijekorni su.

Tri anđela

6. Ugledam još jednog anđela kako leti nebom noseći vječnu Radosnu vijest stanovnicima Zemlje - svakome narodu i plemenu, jeziku i puku.

7. "Bojte se Boga!" vikao je. "Dajte mu slavu jer je došao čas njegova suda! Poklonite se njemu koji je stvorio Zemlju i nebo, more i izvore!"

8. Za njim je letio drugi anđeo govoreći: "Pao je! Pao je veliki Babilon koji je sve narode opio vinom gnjeva i svojega bluda."

9. Za njima je išao i treći anđeo glasno vičući: "Tko god se klanja Zvijeri i njezinu kipu i tko primi žig na čelo ili na ruku,

10. pit će nerazvodnjeno vino Božjega gnjeva - već je natočeno u čašu njegove srdžbe. Bit će mučen ognjem i gorućim sumporom pred svetim anđelima i pred Jaganjcem.

11. Dim njihovih muka diže se u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i njezinu kipu i koji su primili žig s njezinim imenom.

12. Na tomu se temelji postojanost svetih, onih koji su poslušni Božjim zapovijedima i vjeruju u Isusa.

13. Začujem glas s neba: "Zapiši: odsad su blaženi oni koji umiru u Gospodinu. Da, tako kaže Duh: otpočinut će od svojih napora jer ih prate njihova djela."

Žetva na Zemlji

14. Ugledam zatim nekoga sličnog čovjeku kako sjedi na bijelom oblaku, sa zlatnim vijencem na glavi i s oštrim srpom u ruci.

15. Drugi anđeo iziđe iz hrama i dovikne jakim glasom onomu na oblaku: "Zamahni srpom i žanji! Kucnuo je čas. Zemaljska je žetva sazrela."

16. Anđeo na oblaku zamahne srpom prema Zemlji i cijela je Zemlja požnjevena.

17. Iz nebeskoga hrama iziđe još jedan anđeo. I on je u ruci imao oštar srp.

18. Njemu pak dovikne anđeo na žrtveniku, koji ima vlast nad ognjem: "Zamahni srpom i poberi grožđe u zemaljskom vinogradu jer je sazrelo za Sud!"

19. Anđeo zamahne srpom prema Zemlji i obere zemaljski vinograd. Ubrano grožđe ubaci u tijesak Božjega gnjeva.

20. Gnječilo se u tijesku izvan grada, a krv iz tijeska poteče tristo kilometara daleko. Bila je konjima do uzda.