Novi Zavjet

Otkrivenje 12:6 Knjiga O Kristu (CKK)

A žena pobjegne u pustinju, gdje joj je Bog pripravio sklonište da bude zbrinuta tisuću dvjesto šezdeset dana.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 12

Prikaz Otkrivenje 12:6 u kontekstu