Novi Zavjet

Otkrivenje 1:13 Knjiga O Kristu (CKK)

a među svijećnjacima nekoga sličnog čovjeku. Bio je odjeven u dugu haljinu, sa zlatnim pasom oko prsa.

Pročitaj kompletan poglavlje Otkrivenje 1

Prikaz Otkrivenje 1:13 u kontekstu