Novi Zavjet

Jakovljeva Poslanica 2:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Draga braćo i sestre, što koristi ako tko veli da ima vjeru, a ne čini dobra djela? Zar ga takva vjera može spasiti?

Pročitaj kompletan poglavlje Jakovljeva Poslanica 2

Prikaz Jakovljeva Poslanica 2:14 u kontekstu