Novi Zavjet

Jakovljeva Poslanica 2:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Tko vrši sav Zakon, a samo u jednoj odredbi pogriješi, kriv je kao da je sve prekršio.

Pročitaj kompletan poglavlje Jakovljeva Poslanica 2

Prikaz Jakovljeva Poslanica 2:10 u kontekstu