Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 7:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Naprotiv, tko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, jest poput luda čovjeka koji sebi gradi kuću na pijesku.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 7

Prikaz Evanðelje Po Mateju 7:26 u kontekstu