Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 24:23 Knjiga O Kristu (CKK)

Kaže li vam tada tko: 'Evo Mesije!' ili 'Eno ga ondje!' ne vjerujte

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 24

Prikaz Evanðelje Po Mateju 24:23 u kontekstu