Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 22:9 Knjiga O Kristu (CKK)

Idite zato na putove i raskrižja i pozovite na svadbu koga god nađete.'

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 22

Prikaz Evanðelje Po Mateju 22:9 u kontekstu