Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 21:46 Knjiga O Kristu (CKK)

htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 21

Prikaz Evanðelje Po Mateju 21:46 u kontekstu