Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 21:25 Knjiga O Kristu (CKK)

Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?"Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: "Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 21

Prikaz Evanðelje Po Mateju 21:25 u kontekstu