Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 20:28 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, već da on služi drugima i dade svoj život kao otkupninu za mnoge."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 20

Prikaz Evanðelje Po Mateju 20:28 u kontekstu