Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 17:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Nakon šest dana povede Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana visoko u goru, u osamu.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 17

Prikaz Evanðelje Po Mateju 17:1 u kontekstu