Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 13:46 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 13

Prikaz Evanðelje Po Mateju 13:46 u kontekstu