Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 12:36 Knjiga O Kristu (CKK)

A ja vam kažem da će ljudi za svaku bezrazložnu riječ koju izgovore položiti račun na Sudnji dan.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 12

Prikaz Evanðelje Po Mateju 12:36 u kontekstu