Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 11:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer Ivan je čovjek o kojemu u Svetome pismu piše:"Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika i on će vam pripraviti put."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 11

Prikaz Evanðelje Po Mateju 11:10 u kontekstu