Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 10:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Bude li kuća toga dostojna, neka se na nju spusti vaš mir. Ne pokaže li se dostojnom, neka se vaš mir vrati vama.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 10

Prikaz Evanðelje Po Mateju 10:13 u kontekstu