Novi Zavjet

Evanðelje Po Mateju 1:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Mateju 1

Prikaz Evanðelje Po Mateju 1:6 u kontekstu