Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 8:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Zatim se vrati u lađicu, ostavi ih i preplovi na drugu stranu jezera.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 8

Prikaz Evanðelje Po Marku 8:13 u kontekstu