Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 3:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 3

Prikaz Evanðelje Po Marku 3:2 u kontekstu