Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 2:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Ušao je u Dom Božji (u to je doba veliki svećenik bio Ebijatar) i jeo prineseni kruh koji je dopušteno jesti samo svećenicima te ga je dao jesti i svojim pratiocima.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 2

Prikaz Evanðelje Po Marku 2:26 u kontekstu