Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 10:9 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 10

Prikaz Evanðelje Po Marku 10:9 u kontekstu