Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 8:56 Knjiga O Kristu (CKK)

Roditelji se zaprepaste. A Isus im zapovjedi da nikome ne govore o tome što se dogodilo.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 8

Prikaz Evanðelje Po Luki 8:56 u kontekstu