Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 6 Knjiga O Kristu (CKK)

Rasprava o suboti

1. Neke su subote, dok je Isus prolazio poljem usjeva, učenici počeli trgati klasje, trti ga rukama i jesti.

2. A neki farizeji rekoše: "Zašto činite ono što je subotom zabranjeno?"

3. Isus im odgovori: "Niste li u Pismu čitali što je učinio kralj David kad su on i njegovi pratitelji ogladnjeli?

4. Ušao je u Dom Božji i jeo prineseni kruh koji je dopušteno jesti samo svećenicima te ga je dao jesti i svojim pratiteljiima.

5. Ja, Sin Čovječji, gospodar sam čak i subote."

Isus iscjeljuje u subotu

6. Druge subote Isus uđe u sinagogu i počne poučavati. Ondje je bio neki čovjek usahnule desne ruke.

7. Pismoznanci i farizeji budno su pazili hoće li Isus u subotu iscjeljivati, da ga mogu optužiti.

8. Ali Isus je znao za njihovu nakanu pa reče čovjeku usahnule ruke: "Ustani i dođi ovamo na sredinu!" Čovjek ustane i stane ispred svih.

9. Tada Isus reče farizejima i pismoznancima: "Znamo što nam naš Zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga. »

10. Pogleda ih sve uokolo pa reče čovjeku: "Ispruži ruku!" Čovjek ju ispruži i ruka mu ozdravi.

11. Isusovi se neprijatelji nato silno razgnjeve te se počnu dogovarati što da poduzmu protiv njega.

Isus izabire dvanaestoricu apostola

12. Nedugo zatim Isus ode u goru moliti se. Cijelu se noć molio Bogu.

13. Kad se razdanilo, dozove učenike te od njih izabere dvanaestoricu i imenuje ih apostolima:

14. Šimuna (kojega je prozvao Petrom), Andriju (Šimunova brata), Jakova, Ivana, Filipa, Bartolomeja,

15. Mateja, Tomu, Jakova (Alfejeva sina), Šimuna (zvanoga Revnitelj),

16. Judu (Jakovljeva sina) i Judu Iškariotskoga (koji ga je poslije izdao).

Mnoštvo slijedi Isusa

17. Isus s njima siđe s gore i zaustavi se na nekoj visoravni. Mnoštvo njegovih učenika te silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje, Jeruzalema te iz tirskog i sidonskog primorja

18. nagrnulo je da ga sluša i izliječi se od bolesti. Ozdravljali su i ljudi koje su mučili nečisti duhovi.

19. Svi su ga pokušavali dotaknuti jer je iz njega izlazila sila koja je sve iscjeljivala.

Blaženstva

20. Isus se okrene prema učenicima i reče: "Blago vama, siromasi, jer imate kraljevstvo Božje!

21. Blago vama koji ste sada gladni, jer ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete, jer ćete se smijati!

22. Blago vama kad vas ljudi zamrze, kad vas izopće i pogrde i prezru vaše ime kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

23. Kad se to dogodi, radujte se jer vas čeka velika plaća na nebu. Ne zaboravite da su i prema prorocima tako postupali njihovi očevi!"

Pretkazanje nevolja

24. "Teško vama, bogataši, jer ste već primili svoju utjehu.

25. Teško vama koji ste sada siti, jer ćete gladovati. Teško vama koji se sada smijete, jer ćete tugovati i plakati.

26. Teško vama kad vas svi budu hvalili jer su tako i lažne proroke hvalili njihovi oci."

O ljubavi prema neprijatelju

27. "Želite li me poslušati, kažem vam: Ljubite svoje neprijatelje! Činite dobro onima koji vas mrze.

28. Blagoslivljajte one koji vas proklinju i molite se za one koji vas zlostavljaju.

29. Udari li vas tko po obrazu, pružite mu i drugi. Uzima li vam tko ogrtač, dajte mu i košulju!

30. Tko god vas što zamoli, dajte mu, a od onoga tko vam otima ne tražite svoje natrag!

31. Postupajte prema drugima onako kako želite da drugi postupaju prema vama.

32. Mislite li da zaslužujete nagradu ako volite one koji vas vole? Ta i grešnici tako čine.

33. I ako dobro činite onima koji vama čine dobro, zar ste zaslužili nagradu? To čine i grešnici.

34. Ako posuđujete samo onima od kojih se nadate povratu, kakvu ste nagradu zaslužili? I grešnici posuđuju grešnicima da jednako prime natrag.

35. Ali vi volite svoje neprijatelje. Činite dobro i posuđujte ne nadajući se ničemu zauzvrat. Tako će vam plaća biti velika i bit ćete djeca Svevišnjega koji je dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.

36. Budite milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac."

O osuđivanju drugih

37. "Ne osuđujte, i nećete biti osuđeni. Ne sudite druge, pa se ni vama neće suditi. Opraštajte drugima, pa će Bog opraštati i vama.

38. Dajte, pa ćete i vi dobiti. Vaš će vam se dar vratiti u punoj i prepunoj mjeri, dobro nabijenoj, natresenoj, preobilnoj. Jer kakvom mjerom dajete, takvom će se i vama davati."

39. Zatim im Isus ispriča prispodobe: "Može li slijepac slijepca voditi? Obojica će upasti u jamu.

40. Učenik nije veći od učitelja, a tko je potpuno poučen, ravan je svojem učitelju.

41. Što imaš gledati trun u oku svojega brata kad u vlastitome oku ni brvna ne opažaš?

42. Kako ti, koji u vlastitome oku ne vidiš ni brvna, možeš reći bratu: 'Daj da ti izvadim trun iz oka'? Licemjeru! Izvadi najprije brvno iz vlastitog oka, pa ćeš onda dobro vidjeti kako da izvadiš trun iz bratova!"

Prispodoba o stablu i plodovima

43. "Dobro stablo ne može roditi nevaljalim plodom niti nevaljalo stablo može roditi dobrim plodom.

44. Svako se stablo po plodu poznaje. Ne beru se s trnja smokve niti s gloga grožđe.

45. Dobar čovjek iz svojega srca iznosi dobra djela, a zao iz svojega zlog srca zla djela. Čovjek ustima govori ono što mu je u srcu."

Kuća na stijeni i kuća na pijesku

46. "Zašto me dakle nazivate Gospodinom, a ne činite što vam zapovijedam?"

47. Reći ću vam kakav je svaki koji dolazi k meni, sluša što govorim i čini tako:

48. on je poput čovjeka koji gradi kuću te iskopa dubok temelj i izgradi kuću na stijeni. Kad dođe poplava i navale bujice, ona ostane čvrsto stajati jer je dobro izgrađena.

49. A onaj tko sluša riječi i ne čini tako jest poput čovjeka koji kuću izgradi na tlu, bez temelja. Kad na nju navali bujica, ona se brzo sruši i od nje ostane velika razvalina."