Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 2:41 Knjiga O Kristu (CKK)

Isusovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 2

Prikaz Evanðelje Po Luki 2:41 u kontekstu