Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 2:36 Knjiga O Kristu (CKK)

Bila je ondje i neka proročica Ana, Penuelova kći iz Ašerova plemena, vrlo stara žena. Poslije djevojaštva živjela je u braku sedam godina,

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 2

Prikaz Evanðelje Po Luki 2:36 u kontekstu