Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 2:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Sveti mu je Duh otkrio da neće umrijeti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 2

Prikaz Evanðelje Po Luki 2:26 u kontekstu