Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 15:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Idem doma, ocu, i reći ću mu: 'Oče, zgriješio sam i tebi i Bogu.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 15

Prikaz Evanðelje Po Luki 15:18 u kontekstu