Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 15:16 Knjiga O Kristu (CKK)

Mladić je bio tako gladan da bi rado jeo i ljuske od mahuna što su ih jele svinje, ali nitko mu ih nije davao.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 15

Prikaz Evanðelje Po Luki 15:16 u kontekstu