Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 14:24 Knjiga O Kristu (CKK)

'jer vam kažem da nijedan od onih prvih koje sam pozvao neće okusiti ni zalogaja od onoga što sam za njih pripravio.'"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 14

Prikaz Evanðelje Po Luki 14:24 u kontekstu