Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 13:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Tada Isusa obavijeste da je Pilat dao smaknuti neke Galilejce dok su prinosili žrtve u jeruzalemskome Hramu.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 13

Prikaz Evanðelje Po Luki 13:1 u kontekstu