Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 12:53 Knjiga O Kristu (CKK)

Otac će biti protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 12

Prikaz Evanðelje Po Luki 12:53 u kontekstu