Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 10:28-39 Knjiga O Kristu (CKK)

28. "Tako je", reče Isus. "Čini tako pa ćeš živjeti."

29. Ali hoteći se opravdati, on upita Isusa: "A tko mi je bližnji?"

30. Isus mu odgovori prispodobom: "Nekog su čovjeka koji je putovao iz Jeruzalema u Jerihon napali razbojnici te ga svukli, pretukli i ostavili polumrtva uz cestu.

31. Onuda je slučajno prolazio židovski svećenik. Kad ugleda polumrtvog čovjeka, zaobiđe ga i ode.

32. Naiđe zatim i levit, svećenički pomoćnik. Kad ga ugleda, također ga zaobiđe i ode.

33. Zatim dođe i prezreni Samarijanac, koji je onuda putovao. Kad ugleda čovjeka, sažali se nad njim.

34. Priđe mu, opere mu rane maslinovim uljem i vinom te ih previje. Podigne ga zatim na magarca i odvede u gostionicu te ga je ondje njegovao.

35. Sutradan gostioničaru dade dva srebrnjaka i reče mu: 'Brini se za njega. Potrošiš li više, platit ću ti na povratku.'

36. Što kažeš, koji je od te trojice bio bližnji čovjeku kojega su napali razbojnici?"

37. "Onaj koji mu je iskazao milosrđe", reče čovjek. Isus mu reče: "Idi pa i ti čini tako."

38. Putujući dalje prema Jeruzalemu, Isus i učenici uđu u neko selo. Tu ga neka žena, imenom Marta, primi u svoj dom.

39. Njezina je sestra Marija sjedila do Gospodinovih nogu i slušala što govori.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 10