Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 1:40 Knjiga O Kristu (CKK)

k Zahariji. Uđe u kuću i pozdravi Elizabetu.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 1

Prikaz Evanðelje Po Luki 1:40 u kontekstu