Novi Zavjet

Evanðelje Po Luki 1:18 Knjiga O Kristu (CKK)

Zaharija reče anđelu: "Po čemu ću znati da će se to dogoditi? Već sam star, a i žena mi je u poodmakloj dobi."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Luki 1

Prikaz Evanðelje Po Luki 1:18 u kontekstu