Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 8:55 Knjiga O Kristu (CKK)

a uopće ga ne poznajete. Ali ja ga poznajem. Kad bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažac kao i vi. No istina je da ga poznajem i da slušam njegove riječi.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 8

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 8:55 u kontekstu