Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 8:36 Knjiga O Kristu (CKK)

Ako vas, dakle, Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 8

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 8:36 u kontekstu