Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 7:48 Knjiga O Kristu (CKK)

"Vjeruje li ijedan od nas židovskih poglavara ili farizeja da je on Krist?

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 7

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 7:48 u kontekstu