Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 7:4 Knjiga O Kristu (CKK)

"Ne možeš postati slavnim kad se ovako skrivaš. Ako si tako velik, dokaži to svijetu!"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 7

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 7:4 u kontekstu