Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 7:14 Knjiga O Kristu (CKK)

A Isus usred svetkovine ode u Hram i počne javno propovijedati.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 7

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 7:14 u kontekstu