Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 5:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Židovski vođe stoga prigovoriše iscijeljenom čovjeku: "Ne smiješ raditi u subotu! Noseći taj ležaj, kršiš zakon!"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 5

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 5:10 u kontekstu