Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 4:29 Knjiga O Kristu (CKK)

"Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam dosad učinila. Da to nije Krist?"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 4

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 4:29 u kontekstu