Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 20:1 Knjiga O Kristu (CKK)

U nedjelju rano ujutro, još za mraka, dođe na grob Marija Magdalena i opazi da je odvaljen kamen s ulaza u grob.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 20

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 20:1 u kontekstu