Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 19:33 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad su došli do Isusa, vidjeli su da je već mrtav, pa mu nisu prebili noge,

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 19

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 19:33 u kontekstu