Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 18:24-40 Knjiga O Kristu (CKK)

24. Tada Ana pošalje svezanoga Isusa velikome svećeniku Kajfi.

25. U međuvremenu, dok se Šimun Petar grijao kraj vatre, ponovno ga upitaju: "Da nisi i ti jedan od njegovih učenika?" "Nisam!" odgovori on.

26. Ali jedan od slugu velikoga svećenika, rođak onoga kojemu je Petar odsjekao uho, upita ga: "Zar te nisam vidio ondje u masliniku skupa s Isusom?"

27. Petar opet zaniječe. A pijetao odmah zakukuriče.

28. Isusovo preslušanje pred Kajfom završilo je u rane jutarnje ure. Zatim ga odvedu u palaču rimskoga upravitelja. Njegovi tužitelji nisu sâmi onamo ulazili jer bi ih ulazak onečistio pa ne bi smjeli jesti pashalnu večeru.

29. Zato Pilat, upravitelj, iziđe k njima te ih upita: "Za što optužujete ovog čovjeka?"

30. "Ne bismo ga predali tebi da nije zločinac!" odgovore oni.

31. "Onda ga odvedite i sami mu sudite po svojim zakonima", reče Pilat. "Ali nama nije dopušteno ubiti čovjeka!" - kazaše.

32. Time se ispunilo Isusovo proročanstvo o njegovu smaknuću.

33. Tada se Pilat vrati u palaču i naredi da mu dovedu Isusa. "Jesi li ti kralj Židova?" upita ga.

34. "Jesi li se tog pitanja dosjetio sam ili su ti drugi govorili o meni?" upita ga Isus.

35. "Zar sam ja Židov?" odgovori Pilat. "Tvoj vlastiti narod i svećenički poglavari predali su te meni. Zašto? Što si učinio?"

36. Isus odgovori: "Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi mu pripadalo, moji bi se podanici borili da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!"

37. Pilat upita: "Ti dakle jesi kralj?" "Dobro kažeš", odgovori Isus. "Da, ja sam kralj; rodio sam se da bih svjedočio za istinu. Svaki onaj koji voli istinu poslušat će moj glas."

38. "A što je istina?" poviče Pilat. Tada ponovno iziđe pred židovski narod i reče im: "Ja na njemu nisam našao nikakve krivnje.

39. A vi svake godine u vrijeme Pashe imate običaj tražiti da vam pustim nekoga iz zatvora pa ako hoćete, pustit ću vam 'židovskog kralja'."

40. Ali oni nato poviču: "Ne! Ne njega, nego Barabu!" A Baraba je bio prevratnik.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 18