Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 15:4 Knjiga O Kristu (CKK)

Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Jer mladica ne može donijeti rod sama od sebe, otkinuta od trsa. Tako ni vi ne možete biti plodonosni ako ste odvojeni od mene.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 15

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 15:4 u kontekstu