Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 15:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Sjećate li se što sam vam rekao, da nije sluga veći od svojega gospodara? Pa ako su mene progonili, naravno da će i vas progoniti. Ako su slušali mene, slušat će i vas!

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 15

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 15:20 u kontekstu