Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 13:36 Knjiga O Kristu (CKK)

"Kamo ideš, učitelju?" upita ga Šimun Petar. Isus mu odgovori: "Sada ne možeš poći sa mnom, ali poslije ćeš me slijediti."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 13

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 13:36 u kontekstu