Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 12:3-21 Knjiga O Kristu (CKK)

3. Tada Marija uzme litru skupocjena nardova mirisna ulja, pomaže Isusu noge i otre ih svojom kosom. Sva se kuća napuni mirisom.

4. Ali Juda Iškariotski - jedan od Isusovih učenika, koji ga je poslije izdao, reče:

5. "To je mirisno ulje stajalo cijelo bogatstvo. Trebalo ga je prodati, a novac dati siromasima."

6. Nije to rekao zato što je mario za siromahe, nego zato što bijaše kradljivac koji je potajno uzimao novac učenika za koji je bio zadužen.

7. Isus mu odgovori: "Pusti ju! To je učinila da me pripremi za ukop.

8. Siromaha će uvijek biti da im možete pomagati, a ja neću još dugo biti s vama."

9. Kad su mnogi iz Jeruzalema čuli da je Isus ondje, sjate se da bi vidjeli ne samo njega nego i Lazara kojega je Isus uskrisio od mrtvih.

10. Tada svećenički glavari odluče ubiti i Lazara

11. jer su zbog njega mnogi Židovi napuštali njih i vjerovali u Isusa.

12. Sutradan se mjestom pročulo da Isus putuje prema Jeruzalemu, pa veliko mnoštvo, okupljeno zbog Pashe,

13. uzme palmine grane i pođe mu u susret ulicom kličući:"Slava Bogu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Živio kralj Izraelov!"

14. Isus pronađe mlado magare i sjedne na njega kako bi se ispunilo proročanstvo:

15. "Ne boj se, narode izraelski! Evo, dolazi tvoj Kralj sjedeći na magaretu."

16. Njegovi učenici tada još nisu shvatili da se tako ispunjuje proročanstvo. Ali kada se Isus poslije vratio u svoju slavu, u nebo, sjetili su se da se to proročanstvo iz Svetoga pisma obistinilo pred njihovim očima.

17. A ljudi iz mnoštva koji su vidjeli kako je Isus prizvao Lazara natrag u život svjedočili su o tome drugima.

18. U susret mu iziđe silno mnoštvo ljudi jer su čuli za to nevjerojatno čudo.

19. Tada farizeji rekoše: "Ništa nismo postignuli! Pogledajte, svi odlaze za njim!"

20. Neki Grci koji su došli u Jeruzalem na svetkovinu Pashe

21. priđu Filipu, koji je bio iz Betsaide u Galileji, pa mu rekoše: "Gospodine, htjeli bismo upoznati Isusa."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 12